رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به هزینه نازل استفاده از فضاهای پارک حاشیه‌ای در تهران، فراگیر شدن استفاده از خودرو شخصی به‌جای حمل‌ونقل عمومی را یکی از آفت‌های این توقف‌های “شبه‌رایگان» در معابر تهران دانست.

» ادامه مطلب