رئیس شورای شهر تهران آمار ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران را اعلام کرد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز گذشته عنوان کرد: مطابق با بررسی‌های انجام شده زیربنای ساختمان‌های ناایمن و فرسوده در شهر تهران به میزان ۲ هزار هکتار است که اگر به این میزان زیربنای ساختمان‌های ناپایدار را نیز اضافه کنیم به بیش از ۱۲ هزار هکتار می‌رسد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای شهر تهران درخصوص تعداد ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران گفت: در این خصوص انواع و اقسام ساختمان‌های ناایمن ناپایدار و همچنین ساختمان‌هایی که در مقابل حوادث، ناپایدار هستند، وجود دارد، به‌طوری که طبق » ادامه مطلب