دنیای اقتصاد: بازار نوسازها تحت‌تاثیر تغییر فرآیند “انتقال وام ساخت به خریداران»، به یک آپشن مالی در مقایسه با سایر آپارتمان‌ها، مجهز شد. سازنده‌هایی که طی حداقل یک‌سال اخیر، با دریافت وام ساخت بدون سپرده از بانک عامل بخش مسکن، مجتمع احداث کرده‌اند، برای فروش آپارتمان می‌توانند تا ۶۰ میلیون تومان از تسهیلات را به خریدار منتقل کنند؛ به‌گونه‌ای که برای فقط ۲۰ میلیون از وام قابل انتقال ۶۰ میلیونی، شرط خرید اوراق،‌ لازم است. این آپشن، هزینه جانبی “وام ساخت قابل‌انتقال» را در مقایسه با “وام خرید بدون سپرده» کاهش می‌دهد.

» ادامه مطلب