دنیای اقتصاد: خریداران مسکن با استفاده از یک ابزار مطمئن می‌توانند از کم و کیف قیمت آخرین معاملات مسکن در محله‌های مختلف تهران آگاه شوند و در زمان خرید، قیمت‌های پیشنهادی بالاتر از دامنه مورد انتظار و متعارف را نپذیرند.

» ادامه مطلب