دنیای اقتصاد: با مصوبه جدید سیاست‌گذار پولی اجازه دسترسی انبوه‌سازان به تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن “یکم» برای تامین مالی ارزان‌قیمت ساخت‌وسازهای بافت فرسوده، صادر شد اما ضوابط جاری در بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت وام یکم، از برقراری “اتصال ناقص» بین صندوق و انبوه‌سازان حکایت دارد.

» ادامه مطلب