دنیای اقتصاد: ترفند مالکان آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ برای اینکه اجاره‌بهای چند میلیونی پیشنهادی آنها مورد قبول مستاجران واقع شود، قید عنوان “قابل تبدیل» در آگهی است؛ اما این شرایط به معنای قابلیت “رهن کامل» آپارتمان نیست. به گزارش “دنیای اقتصاد»، بسیاری از مالکان آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع، طبق رویه‌ای که از سال گذشته به دنبال کاهش نرخ سود بانکی شکل گرفته، تمایلی به رهن کامل آپارتمان خود ندارند. هر چند بانک‌ها به سپرده‌های بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سود واقعی بیش از نرخ ۱۵ درصدی رسمی را پرداخت می‌کنند، اما از آنجا که ودیعه آپارتمان‌های » ادامه مطلب