عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران گفت: ثبت‌نام از موتورسیکلت‌ها برای ورود به محدوده طرح ترافیک غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی با اشاره به اعلام شهرداری برای ثبت‌نام موتورسیکلت‌ها در سامانه طراحی شده به‌منظور ارائه مجوز تردد در محدوده مصوب طرح ترافیک گفت: در مصوبه گذشته شورا به شهرداری تکلیف شده ظرف مدت سه ماه سازوکار ورود موتورسیکلت‌ها به محدوده طرح ترافیک با همکاری پلیس راهور تعریف و به شورا ارائه شود.

» ادامه مطلب