مالک ساختمان فروریخته پلاسکو، اسناد اولیه ساخت پلاسکوی ۲ را در چهار صفحه منتشر کرد. محتوای این اسناد از مکاتبه نماینده مالک ساختمان به‌عنوان شرکت سازنده پلاسکو با شهرداری منطقه۱۲ برای درخواست صدور پروانه ساختمانی و در عین حال صدور اجازه برای شروع گودبرداری حکایت دارد.

» ادامه مطلب