دنیای اقتصاد: وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری ماهیت دوگانه و پیچیده‌ای دارد، عدم تفکیک وظایف شهرداری به‌عنوان مدیریت شهری و محلی و دولت به‌عنوان مدیریت ملی را مهم‌ترین اشکال کلیدی لایحه مدیریت شهری دانست. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در دومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران اظهار کرد: اتفاقاتی که در شهرها رخ می‌دهد همچون حادثه ساختمان پلاسکو مستقیما دولت مرکزی و حاکمیت مرکزی را درگیر می‌کند، به همین علت مدیریت شهری دارای ماهیت دوگانه‌ای است که از یک طرف ماهیت محلی دارد و نیازمند تصمیمات محلی است و از طرف دیگر » ادامه مطلب