آناهیتا گودرزی
کارشناس شهری

پس از بیش از یک دهه سیطره نگا ه و تفکری خاص بر امورات شهر، به‌رغم همه وعده‌هایی که داده شد و امیدهایی که تصویب طرح تفصیلی جدید شهر تهران برانگیخت، واقعیت این است که رونق واقعی در احوالات و کیفیت زندگی شهر و شهروندان تهرانی حاصل نشد.

» ادامه مطلب