دنیای اقتصاد: برخی از منتخبان شورای پنجم پایتخت، اولین گزینه‌های پیشنهادی خود را برای شهرداری تهران معرفی کردند. عباس آخوندی و محمد علی نجفی دو گزینه‌ای هستند که از سوی اعضای شورای شهر پنجم به‌صورت رسمی به‌عنوان گزینه نخست از سوی اعضا معرفی شده‌اند.

» ادامه مطلب