دنیای اقتصاد: دستور نقشه “شهرداری شیشه‌ای» به ترکیب جدید مدیریت شهری پایتخت ارائه شد. فاز اول انتشار عمومی اطلاعات شهری باارزش، “افشای کاربری‌» املاک موجود در تهران عنوان شده است که برای تحقق آن باید امکان “دسترسی نامحدود» همه شهروندان به داده‌های سامانه استعلام طرح تفصیلی فراهم شود. دو عضو شورای پنجم، راه مهار ساخت‌و‌سازهای رانتی و انسداد مسیر اخذ مجوزهای مغایر با ضوابط بالادست را اطلاع عمومی از ریز کاربری‌ها و میزان تراکم مجاز می‌دانند. دیده‌بانی عمومی ساخت‌وسازها از دوربین طرح تفصیلی، “بازدارندگی» نسبت به انحراف از ضوابط ایجاد می‌کند.

» ادامه مطلب