دنیای اقتصاد: یکی از منتخبان شورای شهر پنجم، روز گذشته اعلام کرد: مطابق مصوبه آخرین جلسه اعضای شورای شهر پنجم مقرر شده پنج نامزد قطعی مرحله نیمه‌نهایی انتخاب شهردار تهران برنامه‌های خود را برای حضور در مجموعه مدیریت شهری تا عصر شنبه (دیروز) به این شورا ارائه دهند.

» ادامه مطلب