دنیای اقتصاد: سبد سال ۹۶ تسهیلات خرید مسکن در فاصله “تصویب» تا “شروع پرداخت» با تغییر روبه‌رو شد. براساس آنچه نیمه اردیبهشت امسال به تصویب رسید بانک عامل بخش مسکن مجاز شده بود در تهران ۱۴۰ میلیون تومان وام خرید با ترکیبی از “تسهیلات اوراق» و “وام بدون نیاز به خرید اوراق»، به زوجین پرداخت کند و در کنار آن، بانک‌های تجاری نیز با ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیونی به زوجین، دامنه پوشش تقاضای مصرفی وام مسکن را افزایش دهند. اما با آغاز پرداخت تسهیلات جدید مسکن از دیروز، وام خرید با یک سقف جدیدتر و در عین حال “کمتر از » ادامه مطلب