دنیای اقتصاد: تصفیه بدهی شهرداری تهران از کانال “توزیع برگه‌های پیش‌فروش تراکم ساختمانی» موسوم به “هولوگرام اعتباری»، با دستور کتبی شهردار متوقف شد. هولوگرام‌ اعتباری از سال ۹۰، جایگزین پول در بخشی از مراودات مالی شهرداری شد؛ به‌طوری‌که طلب پیمانکاران و مالکان املاک معارض، با تراکم سیار، “تهاتر» می‌شود و سپس با فروش نقدی برگه به بدهکاران شهرداری، درآمد غیرنقد عاید شهرداری می‌شود. هولوگرام‌ها حداقل نیمی از ۳۵ درصد درآمد غیرنقدی شهرداری را تامین می‌کنند. ۶ عارضه همچون فساد ناشی از کارسازی و دلالی‌‌ برای معامله این برگه‌ها، به ممنوعیت صدور هولوگرام منجر شد.

» ادامه مطلب