دنیای اقتصاد: تکالیف ۴ وزارتخانه و یک سازمان دولتی در مقابله با جنگل‌خواری ابلاغ شد. مطابق مصوبه دولت، بازار رسمی ویلاسازی از دو مسیر “زمین‌های ملی و دولتی مستعد شهرک‌سازی» و “افزایش تراکم ساختمانی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان»، جایگزین ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز – تغییر کاربری اراضی سبز – می‌شود. این تصمیم دو سال بعد از یک مطالعه در شورای‌عالی شهرسازی درباره “مزایای به رسمیت شناختن تقاضای واقعی ساخت ویلا به جای تمرکز صرف بر اقدامات سلبی» اتخاذ شده است. تعداد خانه‌‌های خالی و شتاب نابرابر بین ویلاسازی و رشد جمعیت “شمال» بررسی شد.

» ادامه مطلب