مدیرکل امور نظارت‌عالی فنی پروژه‌های سازمان ملی زمین و مسکن، تامین زمین برای اجرای طرح مسکن اجتماعی را جزو اولویت فعالیت‌های این سازمان در سال ۹۶ اعلام کرد.

» ادامه مطلب