دنیای اقتصاد: وزیر راه وشهرسازی ۱۲ محور اصلی برنامه‌ریزی در حوزه مسکن و شهرسازی را تشریح کرد. به گزارش “دنیای اقتصاد» عباس آخوندی در تشریح برنامه‌های دولت دوازدهم در حوزه مسکن و شهرسازی اولویت سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در این بخش را عملیاتی‌سازی ۱۲ برنامه کاربردی عنوان کرده است. بر این اساس، اجرای سیاست شهرسازی ریل‌پایه از طریق افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی مبتنی بر استفاده بهینه از شیوه ریلی در حمل و نقل حومه‌ای از طریق راه‌اندازی قطارهای حومه‌ای در کلان‌شهرها و دستیابی به سهم ۱۸ درصدی مسافر حومه‌ای و همچنین طراحی ۳۳ ایستگاه برای اجرای سیاست شهرسازی ریل‌پایه و » ادامه مطلب