سید محسن فاضلیان
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن

امروز مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای بشری در سطح تمام دولت‌ها مطرح است و فراهم کردن مسکن یا تسهیلات مرتبط با تامین مسکن، یکی از سیاست‌های محوری هر کشوری محسوب می‌شود. شاید در دو دهه اخیر بحث خرید یا اجاره مسکن مهم‌ترین موضوع در تصمیم خانوارهای جدید بوده و سطح دسترسی لازم به‌طور کامل برای همه اقشار درآمدی کشور مرتفع نشده است. نکته قابل توجه اینکه مسکن در کنار کالای مصرفی در کشورهای در حال توسعه، عموما به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود که به قول ضرب‌المثل » ادامه مطلب