دنیای اقتصاد: نتیجه چکاپ وضعیت هوای شهر تهران بعد از سپری شدن دو ماه از سال ۹۶ نشان می‏دهد برنده دوئل “بارش» و “آلودگی» در تهران برخلاف انتظار، آلودگی هوا بوده است و در نتیجه تعداد روزهای “نا سالم برای گروه‏های حساس» در فروردین و اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده است.

» ادامه مطلب