دنیای اقتصاد: شهردار تهران در روزهای پایانی مدیریت خود در پاسخ به انتقادهای متعدد از سوی کارشناسان شهری نسبت به انتخاب راهکار اتوبان‌سازی برای حل مشکل ترافیک پایتخت عنوان کرد: شهرداری تهران به اجبار برای حجم زیاد خودروهای شخصی راه می‌سازد. محمدباقر قالیباف در جمع اعضای شورای شهر چهارم گفت: وقتی روزانه هزار ماشین پلاک می‌شود و به حجم خودروهای شهری اضافه می‌شود، مجبور هستیم برای این حجم از ماشین‌ها راه بسازیم، این در حالی است که اگر در شهر مدیریت یکپارچه شهری اعمال می‌شد، بسیاری از این مشکلات نبود. بیان چرایی ساخت بزرگراه‌های متعدد از سوی مدیریت شهری طی » ادامه مطلب