وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از عدم رعایت حقوق شهروندان در توسعه شهر تهران گفت: باید دید صرف هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری چه نتایج و آثار مثبتی برای شهر تهران تا کنون به همراه داشته است و آیا با وجود این سرمایه‌گذاری‌ها کیفیت زندگی مردم ارتقا یافته است؟ آیا حقوق شهروندی رعایت شده است؟ آیا امکان زندگی سالم‌تر برای نسل بعدی فراهم‌تر شده است؟ این موارد سوال‌های بزرگی است که در برابر حجم انبوه سرمایه‌گذاری‌ها در این کلان‌شهر همواره مطرح می شود.

» ادامه مطلب