معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص‌های آماری بخش ساختمان از خروج بازار ساخت‌و‌ساز از دوره رکود خبر می‌دهد. به گزارش “دنیای‌اقتصاد» به گفته علیرضا زاهدیان، در زمستان سال ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده با ۹/ ۹ درصد رشد نسبت به زمستان ۱۳۹۴ به رقم ۱۰۲ هزار و ۲۲ واحد مسکونی رسیده است و در شهر تهران نیز این تعداد با ۵/ ۲۵درصد رشد به رقم ۱۸ هزار و ۵۰۸ واحد مسکونی افزایش یافته است. زاهدیان گفت:‌ تعداد شاغلان بخش ساختمان با افزایش ۹۶هزار و ۱۳۷ نفری نسبت به » ادامه مطلب