عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارش‌ها حاکی از ناتوانی و بی‌برنامگی در ساعات طلایی وقوع حادثه پلاسکو است، گفت: برخی از آتش‌نشانان گفته‌اند که به مطالبات آنها بعد از حادثه پلاسکو پاسخ درخوری داده نشده و حتی در مواردی با نوعی توبیخ و جابه‌جایی ناخواسته مواجه شده‌اند.

» ادامه مطلب