وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تبعات گسترش روز افزون فناوری‌ها در کشور از تبعات استفاده نادرست از این نوآوری‌ها در کلان‌شهرها انتقاد کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی گفت: زمانی که مدیریت شهری بتواند تمام فضای شهر، حقوق مردم و امکان زیست نسل آینده را بفروشد و در اختیار عده‌ای سوداگر قرار دهد؛ سوداگرانی که به قدرت تکنیک مسلح‌اند، نتیجه آن همین “جنگل ساختمانی» است که در تهران می‌بینیم. طبیعی‌است، تنها چیزی که در این جنگل مهم نیست، کیفیت زندگی شهروندان است. آخوندی تاکید کرد: همه شهر عرصه ساخت‌وساز برای کسب سود سوداگرانی شده » ادامه مطلب