وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که ما باید الگوی سکونت در کلان‌شهرها را مورد تجدید نظر قرار دهیم و الگوی سکونتی جدیدی متکی بر سیستم حمل ونقلی طراحی کنیم، گفت: در صورت اجرایی شدن این الگو شاهد سکونتگاه‌هایی با کیفیت در اطراف کلان‌شهرها خواهیم بود که ساکنان آنها می‌توانند از طریق حمل ونقلی سریع و ایمن به‌صورت روزانه با کلان‌شهر در ارتباط باشند.

» ادامه مطلب