دنیای اقتصاد: کارنامه پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن طی یک‌سال ۹۵ به‌عنوان “دماسنج بانکی» بازار ملک از “کم شدن شدت رکود سراسری ساخت‌و‌ساز» و همچنین “تحرک موضعی فعالیت‌های ساختمانی در ۱۳ استان» خبر می‌دهد. تیراژ “ساخت‌و‌سازهای متکی به وام بانکی» در سال گذشته در ۶ استان کشور که کمترین تعداد خانه خالی در آنها وجود دارد، بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. در مقابل، ۵ استان‌ موسوم به “کانون خانه‌های خالی» از جمله تهران به‌دلیل چالش سازنده‌ها در فروش با رشد منفی تقاضای وام ساخت روبه‌رو شدند.

» ادامه مطلب