دنیای اقتصاد: پیش‌بینی‌هایی که اسفند پارسال در همایش “دنیای اقتصاد» درباره بازار مسکن ۹۵ مطرح شد، مطابق آمارهای ۱۱ ماه اخیر تحقق پیدا کرد. سال گذشته، یک صاحب‌نظر مسکن با حضور در همایش چشم‌‌انداز بازارها که ازسوی “دنیای اقتصاد» برگزار شد،‌ مختصات ۶ مولفه کلیدی بازار ملک در سال ۹۵ را تشریح کرد که مهم‌ترین آنها، پیش‌بینی رشد منفی قیمت واقعی مسکن و مصرفی بودن بازار بود. امروز دو صاحب‌نظر مسکن با حضور در همایش “چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶»، از ساختار جدید رمزگشایی می‌کنند. این همایش، به سایر بازارها نیز می‌پردازد.

» ادامه مطلب