رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت: در یکسال اخیر کمتر پرونده‌ای درخصوص باغات به کمیسیون ماده ۱۰۰ فرستاده شده و بیشتر این پرونده‌ها در مناطق رفع و رجوع می‌شود.به گزارش اداره کل ارتباطات و بین‌الملل شورای شهر تهران محمد حقانی رئیس‌کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اظهار کرد: تنها ۴ ماه دیگر به پایان عمر شورا در چهارمین دوره آن باقی مانده است. بهتر است شورا در این فرصت اقدامی انجام دهد تا پیش از این باغات شهر تهران از بین نروند.

» ادامه مطلب