رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان تهران در جلسه شورای شهر تهران از روند جمعیت‏پذیری تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته گستره استان تهران کاهش یافته و این در حالی است که تراکم جمعیتی در این استان افزایش یافته که این امر کاهش منابع و به وجود آمدن بحران‏های مختلف را در پی خواهد داشت.

» ادامه مطلب