دنیای اقتصاد: منتخبان شورای پنجم پایتخت در روزهای نزدیک به معرفی پنج گزینه اصلی سمت شهردار تهران با هدف جلوگیری از لابی‌گری و کلی‌گویی در تدارک برگزاری یک آزمون از نامزدها هستند. به این صورت که کاندیدای شهرداری تهران باید یک برنامه سنجش‌پذیر در قالب پنج اولویت استراتژیک پایتخت را به شورا ارائه دهد. این برنامه باید مشتمل بر اهداف کمی وکیفی از وضعیت موجود شاخص‌های کیفیت زندگی در تهران و وضعیت مطلوب آنها در پایان دوره جدید مدیریت شهری یعنی سال ۱۴۰۰ باشد. بهاره آروین پیشنهاددهنده و طراح این طرح معتقد است این اولویت‌ها باید در قالب اهداف سنجش‌پذیر، » ادامه مطلب