دنیای اقتصاد: ردیابی “سهم» هر کدام از منابع آلاینده هوا در بحران آلودگی تهران، از وزن موثر “خودروهای دیزلی» و “موتورسیکلت‌ها» حکایت دارد. این دو متهم اصلی، در نقش کارخانه‌های متحرک تولید ذرات معلق، ۸ برابر خودروهای شخصی، توان آلایندگی دارند؛ اما از مقررات سه گانه “تردد در معابر» معاف هستند. غالب خودروهای “دیزلی» به‌خصوص اتوبوس‌های سرویس دستگاه‌ها، بدون الزام به “معاینه فنی»، سن فرسودگی مجاز را پشت‌سر گذاشته‌اند. با این حال، مصونیت ناوگان دیزلی درون پایتخت از قوانین ترافیکی حاکم بر جاده‌های برون‌شهری، عملا تردد پرآلاینده‌ترین ناوگان را در شهر آزاد گذاشته است.

» ادامه مطلب