دنیای اقتصاد: سازنده برج میلاد به ابهامات یک خبر ناقص مبنی بر احتمال سقوط یا کج شدن “برج میلاد از ناحیه گود ۴۰ متری میلاد ۲» که روز گذشته بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت پاسخ داد. روز گذشته خبری به نقل از محمدمهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص احتمال کج شدن یا سقوط برج میلاد منتشر شد. او در این خبر با اشاره به تمام شدن عمر مفید نیلینگ‌ها (عملیات مقاوم‌سازی دیواره گودهای ساختمانی که با تزریق بتن صورت می‌گیرد) عنوان کرده بود: از آنجا که این گود در کنار برج میلاد قرار دارد » ادامه مطلب