نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از تشکیل کمیته‌ای متشکل از شهرداری، سازمان نظام مهندسی و قوه قضائیه برای شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن شهر خبرداد و گفت: تعداد ساختمان‌هایی که مانند پلاسکو شرایط خاصی دارند و ناامن هستند تقریبا مشخص است، اما متاسفانه مالکان این ساختمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های دولتی یا بخش خصوصی هستند. محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با “ایسنا» با بیان اینکه کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بارها درخصوص ناایمن بودن این گونه ساختمان‌های شهر به سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین شهرداری نامه نوشته است، گفت: عمر بسیاری از سازه‌هایی که مردم » ادامه مطلب