دنیای اقتصاد: شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به‌عنوان نهاد فرادست حوزه شهرسازی و معماری شهرها،۶ نوع کاربری مجاز برای حریم شهرها که از آن به‌عنوان “حیاط خلوت» شهرها یاد می‌شود تعیین کرد. شورای عالی شهرسازی و معماری کشور براساس مصوبه‌ای که اخیرا به تصویب رسانده، ۶ نوع کاربری مجاز در قالب ۱۶۳ نوع فعالیت را برای استقرار در حریم شهرها تعیین و به استانداران و شهرداران شهرها ابلاغ کرده‌است. حریم شهرها که اراضی بلافصل چسبیده به مرز محدوده شهرها هستند تاکنون اگرچه به قانون مربوط به ضوابط شهرسازی حریم مجهز بودند اما قدیمی بودن این قانون اثربخشی خودش را » ادامه مطلب