وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ از سوی دولت دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود گفت: قطعا وجود نوعی تغییر انگاره در کشور نیاز است، تغییری که بتواند علاوه بر پیشبرد کشور، سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های بزرگ مهندسی را نیز سبب شود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی اظهار کرد: ما برای اجرای طرح جامع حمل و نقل با افق ۱۴۰۴ به اعتباری بالغ بر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم، مبلغی که برای ما از روز هم روشن‌تر است در بودجه کشور وجود خارجی نداشته و امکان تامینش از این » ادامه مطلب