دنیای اقتصاد: برخی شنیده‌ها از منتخبان شورای شهر پنجم حاکی از تغییر تقویم برگزاری جلسات هفتگی شورای شهر تهران است. در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر روزهای برگزاری جلسات هفتگی شورای شهر تهران از “یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها» به “شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها» شنیده شده است. به گونه‌ای که اعضای شورای شهر پنجم درصدد هستند در کنار برگزاری علنی هر دو جلسه هفتگی شورا، روزهای برگزاری این جلسات را نیز تغییر دهند. منتخبان شورای شهر پنجم مهم‌ترین دلیل برگزاری علنی جلسات هفتگی شورای شهر را تحقق شورا و شهرداری تمام شیشه‌ای و سنجش‌پذیر عنوان کرده‌اند. حالا باید منتظر بود و دید » ادامه مطلب