دنیای اقتصاد: معاملات مسکن در تهران تحت‌تاثیر تقابل دو نیروی حاکم بر جو روانی بازار ملک بعد از پیشرفت دی‌ماه، با عقب‌گرد در بهمن مواجه شد. در اولین ماه زمستان، حجم فروش آپارتمان حداقل ۴۰ درصد رشد کرد؛ اما ماه گذشته تعداد واحدهای فروخته‌شده ۷ درصد کاهش یافت. علت “رفت و برگشت» معاملات ملک طی ۱۱ ماه اخیر، به “تردید» گروهی از خریداران و فروشنده‌ها نسبت به آستانه رونق‌ برمی‌گردد که باعث تقویت حس رکود شده است. چشم‌انداز پنج بازار در همایش ۱۸ اسفند “دنیای اقتصاد» بررسی می‌شود.

» ادامه مطلب