دنیای اقتصاد: روز گذشته دو تن از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی تاکید کردند که خط اخیرا افتتاح شده فرودگاه امام خمینی (ره)‌ با خط هشت مترو تفاوت دارد و خط هشت هنوز ساخته نشده است.

» ادامه مطلب