دنیای اقتصاد: اجرای فاز دوم تامین منابع تسهیلات مسکن از کانال بورس،‌ به‌دلیل ناتوانی بازار رهن ثانویه در تامین سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران – قابل رقابت با سود واقعی بازار پول – متوقف شد. تیر امسال فاز اول انتشار اوراق رهنی، با محاسبات متکی به “فرآیند دستوری کاهش نرخ سود بانکی» کلید خورد و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق،‌ با سود ۵/ ۱۸ درصد (۵/ ۳ واحد درصد بیش از سود مصوب سپرده‌‌ها)، عرضه و در کسری از ثانیه فروش رفت. اما هم‌اکنون، اوراق جدید با سود حداقل ۲۱ درصد، بازارپذیر خواهند شد که پرداخت آن، نیازمند یارانه است.

» ادامه مطلب