بخشنامه “شروع منعطف ساعت کار در دستگاه‌های دولتی» برای اجرا در دو هفته اول مهرماه، با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. همه دستگاه‌های دولتی، اجرایی و بانک‌‌ها مجازند صرفا برای نیمه اول مهرماه ساعت شروع کار کارمندان را به صورت شناور از ۷:۳۰ تا حداکثر ۹ صبح تعریف و این نحوه ورود را در قالب تاخیر مجاز یا مرخصی ساعتی منظور کنند. هدف بخشنامه، توزیع بار ترافیک در بازه زمانی و کاهش شدت ترددها در “ساعات اولیه صبح»
است.

» ادامه مطلب