دنیای اقتصاد: کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران برای چهارمین بار در دوره چهارم پارلمان محلی پایتخت پروژه‌های نگهداشت و عمرانی تحت کارفرمایی شهرداری تهران را چکاپ کرد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد، در حال حاضر ۲ هزار و ۲۲۷ پروژه عمرانی و نگهداشت در بخش‌های مختلف شهری پایتخت فعال، متوقف یا نیمه فعال هستند که از این تعداد ۱۹۲۴ پروژه مربوط به مناطق و ۳۰۳ پروژه مربوط به معاونت‌ها بوده است.

» ادامه مطلب