عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیگیری‌های مکرر از طرف کمیته فنی و حقوقی شورا در رابطه با موضوع پلاسکو، اعلام کرد: اولین جلسه مشترک دادستانی تهران، شهرداران مناطق و سازمان آتش‌نشانی برای احصای ایمنی ساختمان‌های پر خطر تشکیل شد. اقبال شاکری گفت: بر این اساس ساختمان‌های پر خطر شهر تهران اولویت‌بندی شدند و مالکانی که ساختمانشان در اولویت اول قرار دارند، موظف هستند ظرف مهلت مقرر اعلام شده از سوی دادستانی نسبت به ایمن‌سازی اقدام کنند.

» ادامه مطلب