دنیای اقتصاد: مطلوب‌ترین نوع مالیات برای “تنظیم‌وکنترل بازار مسکن» و “تامین منابع درآمدی برای دولت» به منظور جایگزین شدن با فرمول تازه مصوب “مالیات بر ساخت و اولین فروش آپارتمان‌های نوساز» به دولت پیشنهاد شد.

» ادامه مطلب