دنیای اقتصاد: سبد تسهیلات مسکن، در جهت “تقویت قدرت مالی تقاضای مصرفی» به‌روز شد. سقف ریالی وام مسکن از سه مسیر جداگانه، برای “زوجین» افزایش پیدا کرده به‌طوری‌که “بانک‌های تجاری» و دو بانک تخصصی مجاز شده‌اند در تهران به ترتیب، ۱۰۰ میلیون، ۱۴۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان تسهیلات “بدون سپرده» به زوج‌ها پرداخت کنند. مسیر دوم (وام ۱۴۰ میلیونی)، ترکیب وام‌های “خرید» و “تعمیرات» است که ۱۲۰ میلیون تومان آن به “اوراق» وابسته است. سقف تسهیلات در سایر شهرها نیز به تناسب، افزایش یافته است. متقاضیان با لحاظ شرایط اقتصادی خود و ویژگی وام‌ها در سبد سال ۹۶ تسهیلات » ادامه مطلب