دنیای اقتصاد: پس از به تعویق افتادن مرحله اول معرفی رسمی گزینه‌های شهرداری تهران، در روزهای اخیر اعضای شورای پنجم جلسات جدیدی را با نامزدهای مختلف برای سمت شهرداری تهران برگزار کرده‌اند. در این میان منتخبان پنجمین دوره شورای شهر تهران در جریان معرفی و انتخاب گزینه‌های خود برای سمت شهرداری تهران هستند؛ بحث و بررسی اعضای شورای شهر روی یک گزینه جدی‌تر شده است.

» ادامه مطلب