الیاس مبرهن: در آخرین روزهای دی ماه ۹۵ شاهد اتفاقی ناگوار در شهر تهران بودیم. اتفاقی تلخ که دل همگان را لرزاند و پس از آن نیز همچنان نگران جان بازماندگان احتمالی آن ماندیم. همگی ما بخشی از وجود خود را معطوف به این حادثه کردیم و برای فرزندان از دست رفته این سرزمین که شاید قربانی سهل‌انگاری ما بودند اشک ریختیم. با این وجود این اتفاق زنگ خطری جدی برای بافت‌های فرسوده شهر تهران و تمامی شهرهای ایران است. مطابق آخرین آمار، در حال حاضر ۱۳۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که در این میان ۷۶ » ادامه مطلب