دنیای اقتصاد: دو علامت از حرکت چراغ خاموش معاملات در مناطق پرتقاضای بازار ملک خبر می‌دهد. تحقیقات میدانی در بازار مسکن تهران حاکی است حضور متقاضیان موثر در بازار تابستانی سبب شده، از یکسو “مدت انتظار برای فروش آپارتمان‌های دارای شرایط مناسب» کاهش یابد و از سوی دیگر، شکل بازاریابی واسطه‌ها تغییر کند و به “تحریک مستقیم عرضه از طریق مراجعه به مالکان» تبدیل شود. هم‌اکنون در محله‌های پرفروش و دارای واحدهای مسکونی کم‌متراژ – مورد جست‌وجوی تقاضای مصرفی – طول زمان توقف دسته‌ای از فایل‌ها در صف فروش، تغییر کرده و از حداقل ۲ ماه در دوره اوج رکود » ادامه مطلب