محمود جهانی/ مدیر سابق اقتصاد مسکن 

ملت ما بار دیگر به لحاظ زمانی در یکی از مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. مقطع انتخاب، انتخابی که تجربه‌های متعدد ثابت کرده در جهت‌گیری و حرکت کلی توسعه و پیشرفت کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار مهم و تعیین‌کننده است و نقطه عطف محسوب می‌شود.

» ادامه مطلب