وزیر راه و شهرسازی افزایش تعداد خانه‌های خالی از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در سال ۹۰ به بیش از ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد در سال ۹۵را محصول سوداگری در بازار مسکن اعلام کرد.

» ادامه مطلب